ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδος, πρόσφατα εξέδωσε το «Αλφαβητάρι - Οδηγό» των Οργανώσεων Γονέων, με στόχο να συμβάλλει και να βοηθήσει στην όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση των γονιών σχετικά με διάφορα θέματα που διέπουν τη λειτουργία, τη συμμετοχή αλλά και τις εκλογικές διαδικασίες.

Φέτος, με βάση το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία των Οργανώσεων Γονέων θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα οι εκλογές σε όλους τους Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων αλλά και στο σύνολο των Οργανώσεων Γονέων (Ενώσεις, Ομοσπονδίες, ΑΣΓΜΕ). Προετοιμαζόμαστε, ενημερωνόμαστε, συμμετέχουμε! Κάνουμε και δική μας υπόθεση το μέλλον και τη μόρφωση των...