Πρόεδρος: Πέτσιος Κωνσταντίνος 6946681881

Αντιπρόεδρος: Βαρσαγάκης Γιώργος 6971535227 

Γραμματέας: Γκίνος Στέφανος 6977414825

Ταμίας: Καρούσου Γιώτα 6936866288

Ειδικός Γραμματέας: Καλφόγλου Άννα  6937441244

Αναπληρωτής Ταμίας: Βασιλικώστα Νανά 6947431779

Κοσμήτορας: Τέγος Θέμης 6974697305