Πρόεδρος: Βαρσαγάκης Γιώργος 6976781520 

Αντιπρόεδρος: Γεωργούτσος Παντελής 6974800302 

Γραμματέας: Καλύβας Βασίλης 6944551993

Ταμίας: Αρώνης Στέφανος 6977080790

Αναπληρωτης Γραμματέας: Πουλημένου Ελένη 6949114125

Μέλος: Μπιστιντζάνου Γεωργία 6947449486

Μέλος: Χουλιάρας Νίκος 6936197760