Πρόεδρος: Βαρσαγάκης Γιώργος 6971535227

Αντιπρόεδρος: Τέγος Θέμης 6974697305 

Γραμματέας: Σιούλη Μελίνα 6972704926

Ταμίας: Κρητικού Ρενάτα 6977268798

Ειδικός Γραμματέας: Πέτσιος Κωνσταντίνος 6946681881

Κοσμήτορας: Καπαρός Μιχάλης 6947903900

Μέλος: Τσαμούρη Μαρία 6973336073