Πρόεδρος: Βαρσαγάκης Γιώργος 6976781520 

Αντιπρόεδρος: Ζαφειράτος Γιώργος 6906253151

Γραμματέας: Καλύβας Βασίλης 6944551993

Ταμίας: Αρώνης Στέφανος 6977080790

Αναπληρωτης Γραμματέας: Γεωργούτσος Παντελής 6974800302

Μέλος: Γκίνος Στέφανος 6977414825

Μέλος: Χουλιάρας Νίκος 6936197760