Μονοθεματική συνεδριάση του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα για θέματα παιδείας 28/03/2024 - Η τοποθέτηση της Ένωσης Γονέων Βύρωνα

03/29/2024

Αγαπητοί συμπολίτες γονείς, δημοτικοί σύμβουλοι, κύριε δήμαρχε,

Είναι σα να ζούμε μια χρονική επανάληψη καθώς είναι η 5η ή η 6η χρονιά που ως Ένωση Γονέων Βύρωνα συμμετέχουμε σε μονοθεματική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για θέματα παιδείας στο δήμο μας και η ατζέντα της συζήτησης μας παραμένει αμετάβλητη. Καλούμαστε για πολλοστή φορά να καταθέσουμε προβλήματα που είναι ήδη γνωστά.

Θα ξεκινήσουμε από το θέμα της ασφάλειας και υγιεινής των σχολικών μονάδων. Πέντε και έξι χρόνια μετά θα συζητήσουμε ξανά για τις καθαρίστριες που είναι λιγότερες από τις σχολικές μονάδες του δήμου μας, πόσο μάλλον αν συνυπολογίσουμε την απασχόληση τους και στα γυμναστήρια που ορισμένα εκ των σχολείων μας διαθέτουν. Στην συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων δεν καλύπτεται πλήρως η σχολική λειτουργία με αποτέλεσμα οι διευθυντές των σχολείων να γίνονται «δημιουργικοί» για να καλύψουν τις ανάγκες. Υπενθυμίζουμε ότι η λειτουργία των ολοήμερων σχολείων με σίτιση των μαθητών χωρίς καθαρίστρια στο χώρο είναι προβληματική από μόνη της χωρίς την ανάγκη επιπλέον επιχειρημάτων.

Θα επαναλάβουμε για μια ακόμη φορά την έλλειψη σχολικών αιθουσών στον δήμο μας που αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες της σχολικής και προσχολικής δίχρονης αγωγής και την παντελή έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού για την κάλυψη αυτών των αναγκών.

Πέντε και έξι χρόνια μετά θα συζητήσουμε ξανά για την ανέγερση του νέου διδακτηρίου του 4ου δημοτικού που κάθε χρόνο ξεκινά, ενώ φέτος μια ολόκληρη γενιά μαθητών του σχολείου θα αποφοιτήσει, έχοντας περάσει όλα τα χρόνια του δημοτικού στην «προσωρινή» λύση του σχολείου στον Καρέα. Ενώ το 4ο Νηπιαγωγείο έχει μεταστεγαστεί, διαχωριστεί και φιλοξενείται σε δύο διαφορετικούς χώρους με έναν εκπαιδευτικό ανά χώρο με ότι συνεπάγεται αυτό αναφορικά με την ομαλή λειτουργία και την ασφάλεια των μαθητών και δεν υπάρχει κανένας επίσημος σχεδιασμός για την πιθανή λύση αυτού του προβλήματος. Σημειώνεται ότι τα δυο σχολεία (4ο & 12ο ΔΣ) μοιράζονται τον ίδιο ακριβώς σχολικό χάρτη, άρα είναι τυχαία η επιλογή της φοίτησης σε καθένα από αυτά ανεξάρτητα από τη διεύθυνση διαμονής.

Πέντε και έξι χρόνια μετά θα συζητήσουμε ξανά για την περίφημη υλοποίηση της δίχρονης προσχολικής αγωγής στο δήμο μας, σε αίθουσες δανεικές και σε προκάτ κατασκευές. Τι κι αν εντός της επόμενης σχολικής χρονιάς λήγει και η προθεσμία που ο ίδιος ο νόμος όριζε τότε για την - προσωρινή κι αυτή - κατά παρέκκλιση κάθε κείμενης νομοθεσίας χρήση τέτοιων υποδομών. Ας δεχτούμε ως δεδομένο ότι θα προχωρήσει ο προγραμματισμός της δημοτικής αρχής για ανέγερση νέων σχολικών κτηρίων τα επόμενα χρόνια, σε θέσεις υφιστάμενων προκάτ, αναρωτιόμαστε που θα φιλοξενηθούν τα παιδιά των σχολικών συγκροτημάτων στα οποία θα ξεκινήσουν οι σχετικές εργασίας ανέγερσης ή προσθήκης καθ' ύψος.

Θα συζητήσουμε για μια ακόμη φορά την ελλιπή συντήρηση των σχολικών κτηρίων.

Πέντε και έξι χρόνια μετά θα συζητήσουμε ξανά για την καθομολογούμενη ελλιπέστατη συντήρηση των σχολείων που περίτρανα αποκαλύφθηκε τα περασμένα δυο χρόνια, όταν τα μισά σχεδόν σχολεία της πόλης αστοχούσαν ακόμα και σε αυτούς τους «απλοϊκούς» μακροσκοπικούς πρωτοβάθμιους προσεισμικούς ελέγχους.

Ακόμη και σήμερα δεν υπάρχει δημοσιευμένος αναλυτικός απολογισμός των εξόδων συντήρησης ανά έτος για τα σχολεία της πόλης μας. Δεν υπάρχει ούτε καν πρόβλεψη των πραγματικών αναγκών συντήρησης καθώς ο ετήσιος προϋπολογισμός δεν φτάνει ούτε μετά βίας για να καλύψει λειτουργικές και έκτακτες ανάγκες λειτουργίας, πόσο δε μάλλον προληπτικές ενέργειες αποκατάστασης και συντήρησης.

Συνεπώς, θα ήταν μια θετική αρχή η δημοσιοποίηση των συγκεντρωτικών προϋπολογισμών με τις τροποποιήσεις και μετακινήσεις μεταξύ των κωδικών με τις συνεχείς αναδιαμορφώσεις των προϋπολογισμών, ώστε να είναι κατανοητή στον απλό πολίτη-γονιό η πραγματική δαπάνη για τα σχολεία ανά έτος.

Σημαντικό θέμα που αναδεικνύουμε σε κάθε συνάντηση μας ως Ένωση Γονέων αποτελεί η αξιοποίηση των δημοτικών χώρων άθλησης και των σχολικών υποδομών για την άθληση των παιδιών μας. Ζητούμε ανοιχτά προαύλια με ελεγχόμενη πρόσβαση.

Πέντε και έξι χρόνια μετά θα συζητήσουμε ξανά για τις διεξόδους που δίνονται στα παιδιά μας ή πιο σωστά που δεν δίνονται, καθόσον η πρόσβαση στις όποιες υποδομές του δήμου μας είναι μόνο έναντι αντιτίμου, κι ας καταλάβετε όλοι πως όσο ο αθλητισμός κι ο πολιτισμός θα πληρώνονται, το τίμημα θα πληρώνει τελικά η κοινωνία και πρώτα τα παιδιά μας. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα δημοτικών χώρων άθλησης που παραχωρούνται για αποκλειστική ή κυρίως χρήση με χρηματικό αντίτιμο (πχ κολυμβητήριο) ή διατίθενται για κύρια χρήση σε αθλητικούς συλλόγους ή παραμένει η χρήση τους ανέφικτη (πχ εκκρεμεί η συντήρηση και η βελτίωση του χώρου δασικής αναψυχής στον Κουταλά).

Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι η ιδιωτικοποίηση της παιδείας με το νέο νομοσχέδιο για τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια έρχεται να επιβεβαιώσει την αποσάθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος σε όλα τα επίπεδα. Με τους οικονομικά πιο εύρωστους να επωφελούνται και να ενισχύεται ο προσανατολισμός σε ένα ήδη φροντιστηριοποιημένο σχολείο. Όλα επί πληρωμή κι οι δήμοι στον βαθμό που τους αναλογεί συνένοχοι.

Στα παραπάνω να προσθέσουμε το διαχρονικό αίτημα για τη φύλαξη των σχολείων.

Πέντε και έξι χρόνια μετά θα συζητήσουμε ξανά για την φύλαξη των σχολείων μας κι αν οι φύλακες επαρκούν, αν η χρήση καμερών θα έλυναν το όποιο πρόβλημα, τι φταίει και νέοι άνθρωποι, κάποιες φορές και μαθητές εμφανίζουν ολοένα και πιο επιθετική ή βίαιη συμπεριφορά.

Τέλος, θα θέλαμε να τονίσουμε την αγωνία μας για την συνεχή αύξηση ενδοσχολικής βίας και σχολικής & εφηβικής παραβατικότητας στο δήμο μας.

Σάμπως δεν είναι βαθιά κοινωνικό το θέμα, σάμπως και η έλλειψη διεξόδων που νωρίτερα θίξαμε, το ασυντήρητο σχολείο, το πληρωμένο για όσους έχουν πανεπιστήμιο, η απαξίωση σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας εκπαίδευσης, δεν είναι παράγοντες γενεσιουργοί της βίας τελικά. Οι λύσεις κρύβονται στην ανάληψη πρωτοβουλιών διάδρασης, κοινωνικής ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και προσφοράς αποτελεσματικών λύσεων διαφυγής προς την άθληση και τον πολιτισμό.

Κύριε Δήμαρχε,

Αναλάβατε πρόσφατα την διοίκηση του Δήμου αλλά έχετε μακρά πορεία ως αντιπολίτευση. Άρα και γνώση και συμμετοχική ευθύνη έχετε για την σημερινή κατάσταση των σχολικών υποδομών στο Δήμο μας.

Αναφέρουμε ενδεικτικά και όχι δεικτικά, την υπερψήφιση των τεχνικών προγραμμάτων του Δήμου, που οπωσδήποτε αποτελούσαν καθρέφτη της πολιτικής για τα σχολεία και που αποδείχτηκαν έμπρακτα ελλιπή και οδήγησαν στη σημερινή υποβάθμιση της σχολικής ζωής με τα παραπάνω κενά, ελλείψεις, ζητήματα κυρίαρχα στην ατζέντα γονέων και μαθητών. Μιας πολιτικής που αντιμετώπισε το σχολείο ως «κόστος» και όχι ως «επένδυση». Η πολιτική της προηγούμενης διοίκησης καταδικάστηκε στην συνείδηση των πολιτών του Δήμου μας και δυστυχώς για εσάς η πίστωση χρόνου που είχατε ως νέα διοίκηση έχει πλέον παρέλθει.

Είμαστε λοιπόν σήμερα εδώ για να διατρανώσουμε αυτό που τα παιδιά μας ζητούν, αυτά πρώτα εκπροσωπούμε και μετά τους γονείς. Θέλουν σχολεία καθαρά και εξοπλισμένα! θέλουν σχολεία συντηρημένα και ασφαλή! Θέλουν σχολεία ανοικτά, να φιλοξενούν εκτός ωραρίου αθλητικά σωματεία, συλλόγους και φορείς της γειτονιάς, πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και ενημερωτικές εκδηλώσεις, με δωρεάν προγράμματα πολιτισμού και αθλητισμού χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Επενδύοντας στην παιδεία των νέων του ένας δήμος επενδύει στο μέλλον του και σε μια βιώσιμη προοπτική. Ζητούμε την αποτύπωση της κατάστασης των σχολικών υποδομών με ρεαλιστικό και όχι ωραιοποιημένο τρόπο και τον δήμο διεκδικητή πόρων για την υποστήριξη των υπαρχόντων δομών και την δημιουργία νέων σχολικών υποδομών που θα καλύπτουν τις ανάγκες των δημοτών του.

Προτείνουμε ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

  • Εργαλειοποίηση των διαθέσιμων πόρων για ενίσχυση της καθαριότητας και φύλαξης των σχολείων με προσλήψεις μονίμου προσωπικού και χρήση εργαλείων όπως το 55+ ως προσωρινό εργαλείο και όχι ως λύση.
  • Διεκδίκηση πόρων για την συντήρηση των σχολικών υποδομών μέσα από τα διαθέσιμα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης και συντήρησης, με τη κινητοποίηση και την ενίσχυση της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου.
  • Διενέργεια δράσεων πολιτισμού και ενημέρωσης για την στοχευμένη αντιμετώπιση της βίας και της παραβατικότητας.
  • Σχεδιασμό προγραμμάτων διευρυμένης λειτουργίας προαυλίων και αθλητικών εγκαταστάσεων με ισότιμη πρόσβαση για όλους τους μαθητές.
  • Εφαρμογή πιλοτικά σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, δυναμικού σχολικού χάρτη με βάση τον αριθμό μαθητών και τις διαθέσιμες αίθουσες και όχι με μόνο κριτήριο το στατικό γεωγραφικό όριο.

Θα θέλαμε κλείνοντας να τονίσουμε ότι παρά τα παραπάνω προβλήματα η περίοδος ανάληψης της νέας δημοτικής αρχής χαρακτηρίζεται από έναν γόνιμο διάλογο και αμοιβαία διαμόρφωση της ατζέντας για τα θέματα παιδείας στο δήμο μας με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής ζωής για τα παιδιά μας. Προσδοκούμε τα κανάλια επικοινωνίας και προς του συλλόγους γονέων να παραμείνουν ενεργά και σύντομα να έχουμε άμεσα ενέργειες του δήμου προς την θετική κατεύθυνση.