Ομοσπονδία Γονέων Περιφέρειας Αττικής: Σχολεία καθαρά-ασφαλή με όλο το απαραίτητο προσωπικό καθαριότητας, φύλαξης, σίτισης με βάση τις ανάγκες της κάθε σχολικής μονάδας

11/24/2023

Την περίοδο που διανύουμε λήγουν πολλές παρατάσεις από προγράμματα κοινωφελούς του ΟΑΕΔ που κάλυπταν ανάγκες στα σχολεία της Αττικής. Ως γνωστόν η αναστολή μόνιμων προσλήψεων στο Δημόσιο (Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006), καθώς και η συνταγματική απαγόρευση (άρθρο 103) μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου, έχουν αποψιλώσει από μόνιμο προσωπικό το Δημόσιο Σχολείο και έχουν δημιουργήσει ένα απαράδεκτο καθεστώς ελαστικών μορφών απασχόλησης. Το αποτέλεσμα αυτών των επιλογών είναι να μην καλύπτονται με σύγχρονους όρους υγιεινής και ασφάλειας, οι ανάγκες καθαριότητας, φύλαξης και τραπεζοκόμων στα σχολεία μας.

Ως ΔΣ της Ομοσπονδίας Γονέων Περιφέρειας Αττικής μαζί με τα μέλη μας Ενώσεις απαιτούμε από την Κυβέρνηση και όλους τους εμπλεκομένους φορείς να προσλάβουν ΤΩΡΑ όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό για σχολεία καθαρά-ασφαλή με βάση τις ανάγκες της κάθε σχολικής μονάδας, με εργαζόμενους που θα προσφέρουν με αξιοπρέπεια τις υπηρεσίες τους.

Καλούμε όλες τις Ενώσεις, όλους τους Συλλόγους Γονέων να διεκδικήσουν:

  • Να μην γίνει ΚΑΜΙΑ απόλυση εργαζομένων από τα προγράμματα Κοινωφελούς Απασχόλησης του ΟΑΕΔ στα σχολεία.
  • Να μετατραπούν οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου και μερικής απασχόλησης του υφιστάμενου προσωπικού καθαριότητας των σχολείων σε αορίστου χρόνου και πλήρους απασχόλησης, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
  • Να γίνουν επιπλέον γενναίες προσλήψεις μόνιμου βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, φύλαξης και τραπεζοκόμων προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες των σχολείων.

Το να πηγαίνουν τα παιδιά μας σε καθαρά, ασφαλή σχολεία και να τρώνε ζεστό φαγητό δεν είναι πολυτέλεια, ούτε κόστος που πρέπει να αποφεύγεται!!!!