Συνεδρίαση ΔΕΠ 23/02/2018

02/24/2018

Το άτυπο πρακτικό για το οποίο σας κάναμε λόγο χτες. Ευχαριστούμε πολύ το μέλος μας, κύριο Μαχαίρα για την ανταπόκριση που μας έστειλε:

Κύριο θέμα της συνεδρίασης η κατανομή της 1ης δόσης της κρατικής χρηματοδότησης των σχολικών επιτροπών για τα λειτουργικά έξοδα. Στις 75180 ευρώ περίπου που είναι η συνήθης δόση προς κατανομή, αυτή τη φορά προστέθηκαν και 7580 ευρώ που αφορούν τον ιματισμό και τα μέτρα προστασίας των καθαριστριών των σχολείων (ίσος αριθμός καθαριστριών μεταξύ α'θμιας και β'θμιας, 10 + 10). Άρα το σύνολο προς κατανομή είναι 82.760 ευρώ.

Κάτά πλειοψηφία (και με βάση την περσινή απόφαση της ΔΕΠ) αποφασίστηκε η ακόλουθη κατανομή του ποσού αυτού: α'θμια 45619 ευρώ και β'θμια 37016 ευρώ, δηλαδή από το αρχικό ποσό στην α' θμια αντιστοιχουν 2.000 ευρώ περισσότερα και επίσης η β'θμια επιστρέφει και τα 6.600 ευρώ που είχε πάρει παραπάνω στην 4η κατανομή του 2017.

Επιπλέον, προτάθηκε και αποφασίστηκε να ζητηθεί από το δήμο να γίνει αίτημα παράτασης των συμβάσεων των 8μηνιτων που εργάζονται στα σχολεία (γενικών καθηκόντων), μέχρι τη λήξη της σχολικής χρονιάς.

Προτάθηκε και θα αναζητηθεί η διαδικασία να μεταφερθούν τα έξοδα της συντήρησης των ανελκυστήρων και των συνδρομών των συναγερμών από τα λειτουργικά έξοδα των σχολικών επιτροπών, στα πάγια έξοδα συντηρήσεων του δήμου (όπως με τους καυστήρες και τους πυροσβαστήρες).

Τέλος έγινε αναφορά και στις αναγκαίες πρωτοβουλίες για τη λύση του κτηριακού του 4ου δημοτικού.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεση σας