Σχόλιο της Ένωσης Γονέων Βύρωνα, εν όψει των αρχαιρεσιών των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων

09/25/2018

Αγαπητοί Γονείς,

Φέτος, με βάση το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Οργανώσεων Γονέων θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα οι εκλογές σε όλους τους Συλόγους Γονέων και Κηδεμόνων αλλά και στο σύνολο των Οργανώσεων Γονέων (Ενώσεις, Ομοσπονδίες, ΑΣΓΜΕ).

Είναι αποφασιστικής σημασίας η συμμετοχή μας στις διαδικασίες και όπου διαδικασίες δεν εννοούμε φυσικά μόνο την ημέρα των αρχαιρεσιών. Η σύγκληση απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης που θα προκηρύξει τις εκλογές, που θα ψηφίσει Εφορευτική Επιτροπή δεν είναι απλά μια υποχρέωση των ΔΣ των Συλλόγων μας όπως αυτή απορρέει από τα Καταστατικά μας, αλλά πάνω από όλα είναι δικαίωμα των Γονέων.

Ο Γονέας ελέγχει τα πεπραγμένα της απελθούσας Διοίκησης του Συλλόγου, ψηφίζει ή καταψηφίζει σε απόλυτα δημοκρατικό πλαίσιο τον Διοικητικό/Οικονομικό απολογισμό. Ενημερώνεται, εκφράζει τις θέσεις του, έρχεται σε επαφή με τους υπόλοιπους γονείς, με μια λέξη ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ. Τα σχολεία και του Βύρωνα δεν έχουν ανάγκη από ψηφοφόρους, αλλά από συμμετέχοντες και δρώντες γονείς.

Παρεκκλίσεις από τα Καταστατικά μας, πέραν του προφανούς ζητήματος συμμόρφωσης με το κανονιστικό πλαίσιο το οποίο προκύπτει, εν τέλει απαξιώνουν και ευτελίζουν το θεσμό των Συλλόγων Γονέων, δυνητικά αποκλείουν γονείς από τις διαδικασίες.

Καλούμε τους Γονείς του Βύρωνα να "απαιτήσουν" εκολογοαπολογιστικές Γενικές Συνελεύσεις, το ανώτερο όργανο του Συλλόγου τους, όπου διαπιστώσουν μη σύγκληση τους. Να συμμετάσχουν με προτάσεις, με κριτική, σε πλαίσιο διεκδικητικό.

Η μειωμένη συμμετοχή των Γονέων στα κοινά των σχολειών μας, δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία παρεκκλίσεων του Καταστατικού και σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζεται παρά μόνο με την ουσιαστική συμμετοχή όλων μας στις διαδικασίες. 

Η μαζική συμμετοχή των γονιών στις Γενικές Συνελεύσεις και τις εκλογικές διαδικασίες είναι σημαντική προϋπόθεση για να δυναμώσουν οι Σύλλογοι και να αποτελέσουν το κύτταρο του σχολείου και της γειτονιάς. Από τη δική μας συμμετοχή και τα κριτήρια με τα οποία θα ψηφίσουμε τα νέα ΔΣ σε Συλλόγους Γονέων σε κάθε σχολείο, στις Ενώσεις, στις Ομοσπονδίες, κρίνονται πάρα πολλά.