Σχετικά με το κυλικείο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα

04/25/2018

Η παρακάτω επιστολή εστάλη στην Α/βάθμια Σχολική Επιτροπή του δήμου Βύρωνα, το δήμαρχο Βύρωνα, καθώς και στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου και αφορά τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει η εκμισθώτρια του κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου:

"Σε συνέχεια της από 30/03/2018 κατάθεσης πρότασης μας, ενώπιον της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής του δήμου Βύρωνα, αναφορικά με τις δυσκολίες που εσχάτως αντιμετωπίζει η εκμισθώτρια του κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα (το έγγραφο επισυνάπτεται), επανερχόμαστε ζητώντας να μας ενημερώσετε σχετικώς με το αν και ποιές πρωτοβουλίες έχετε πάρει στην κατεύθυνση εύρεσης λύσης του προβλήμτος που έχει προκύψει.

Κρίνουμε πως είτε η αναπροσαρμογή των όρων της σύμβασης μίσθωσης του κυλικείου ή/και η παροχή σχετικού βοηθήματος εκ μέρους της δημοτικής αρχής στην εκμισθώτρια, είναι μέτρα ανακούφισης που πρέπει το συντομότερο να παρθούν και επαφιέμεθα στην ευιασθησία σας."  


Η αρχική επιστολή που κατατέθηκε στη Σχολική Επιτροπή εδώ: