Ολοήμερο σχολείο και σίτιση

09/11/2018

Εκτός από τα σοβαρά ζητήματα που αφορούν το περιεχόμενο των όσων μαθαίνουν τα παιδιά μας στα σχολεία και τις κτηριακές υποδομές, έρχεται να προστεθεί και το πρόβλημα της σίτισης για όσα παιδιά ανήκουν στα ολοήμερα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία.

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας είναι αόριστη και δεν γίνεται πουθενά σαφής αναφορά σε υποχρέωση ζέσταματος του φαγητού. Είναι την ίδια στιγμή γεγονός πως το διδακτικό προσωπικό δεν μπορεί και δεν πρέπει να υποστηρίξει κάτι τέτοιο (πόσα ακόμα να κάνει το εκπαιδευτικό προσωπικό). Απαιτείται η πρόσληψη μόνιμου βοηθητικού προσωπικού τραπεζοκόμων, για να αναλαμβάνουν αυτό το έργο. Η ανάγκη για σίτιση των παιδιών στα Ολοήμερα προγράμματα θα πρέπει να γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του κράτους και να είναι τέτοια που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες των παιδιών, ιδιαίτερα σε σχέση με το εντατικοποιημένο ωράριό τους.

Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τις πρακτικές που ακολουθήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια στα σχολεία της γειτονιάς μας. Γονείς, προκειμένου τα παιδιά τους να σιτίζονται αξιοπρεπώς, συγκέντρωναν χρήματα για την αγορά θερμοθαλάμων, για να πληρώνουν ανθρώπους εκτός σχολείου να ζεσταίνουν το φαγητό, για να εφοδιάζουν κατά συνθήκη τραπεζαρίες με τον απαραίτητο εξοπλισμό. Και ναι μεν κατανοούμε την αγνότητα των προθέσεων τους, αλλά πρέπει και οι γονείς και οι Σύλλογοι Γονέων να αντιληφθούν ότι όχι μόνο δεν λύνουν το πρόβλημα, αλλά αντίθετα το διαιωνίζουν, κρύβοντας το κάτω από το χαλί, αποκρύπτοντας τους πραγματικούς υπεύθυνους και λαμβάνοντας μέρος σε μια λανθάνουσα μορφή εθελοντισμού που τεχνηέντως προωθείται εσχάτως από το κράτος μα και τη Δημοτική αρχή.

Το ζήτημα αυτό θα πρέπει να γίνει στόχος διεκδίκησης των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, των εκπαιδευτικών και να μην υπάρξει κανένας συμβιβασμός με αυτήν την κατάσταση. Καλούμε τους Συλλόγους Γονέων σε συντονισμό με την Ένωση Γονέων να διεκδικήσουμε το αυτονόητο, να αναδείξουμε τις ανάγκες και να απαιτήσουμε την ικανοποίηση τους από εκείνους που είναι υπεύθυνοι για την κατάσταση στα σχολεία μας, ούτε ένα ευρώ από την τσέπη των γονέων για τη λειτουργία του σχολείου.

Η Δημοτική αρχή και η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας γνωρίζουν το πρόβλημα. Απομένει να αποδείξουν στους γονείς του Βύρωνα ότι θέλουν και να το λύσουν. Ρωτάμε τη Δημοτική αρχή αν πήρε όλες εκείνες τις προωτοβουλίες ώστε έστω και με προσλήψεις βοηθητικού προσωπικού οκτάμηνων συμβάσεων να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Προβλέπεται η υπογραφή τέτοιων συμβάσεων και αν ναι πότε εκτιμάται η έναρξη τους;