Για τις εκλογές στους Συλλόγους Γονέων!

10/23/2020

Α. Φέτος, με βάση το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Οργανώσεων Γονέων θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα οι εκλογές σε όλους τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων. Είναι αποφασιστικής σημασίας η συμμετοχή μας στις διαδικασίες. Η μαζική συμμετοχή των γονιών στις Γενικές Συνελεύσεις και τις εκλογικές διαδικασίες είναι σημαντική προϋπόθεση για να δυναμώσουν οι Σύλλογοι και να αποτελέσουν το κύτταρο του σχολείου και της γειτονιάς. Από τη δική μας συμμετοχή και τα κριτήρια με τα οποία θα ψηφίσουμε τα νέα ΔΣ σε Συλλόγους Γονέων κρίνονται πάρα πολλά. Ο κάθε Σύλλογος μπορεί και πρέπει να αποτελέσει τον πυρήνα της διεκδίκησης των όρων διασφάλισης της ασφάλειας και της υγείας των παιδιών μας.

Η σύγκληση απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης που θα προκηρύξει τις εκλογές, που θα ψηφίσει την Εφορευτική Επιτροπή δεν είναι απλά μια υποχρέωση των ΔΣ των Συλλόγων μας όπως αυτή απορρέει από τα Καταστατικά μας, αλλά πάνω από όλα είναι δικαίωμα των Γονέων. Ο γονέας ελέγχει τα πεπραγμένα της απελθούσας Διοίκησης του Συλλόγου, ψηφίζει ή καταψηφίζει σε απόλυτα δημοκρατικό πλαίσιο τον Διοικητικό/Οικονομικό απολογισμό. Ενημερώνεται, εκφράζει τις θέσεις του, έρχεται σε επαφή με τους υπόλοιπους γονείς, με μια λέξη ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ. Όπου διαπιστώνεται η μη σύγκληση απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης, οι γονείς να απαιτήσουν να γίνει.

Είναι κατανοητός ο φόβος που μπορεί να υπάρχει και η ανησυχία για την ασφάλεια σε κάθε γονιό. Όμως στο ίδιο σχολείο πάνε τα παιδιά μας! Στην ίδια αυλή τα παιδιά μας βγαίνουν για το διάλειμμα τους! Στον ίδιο χώρο που τα παιδιά μας ζουν και μαθαίνουν, ας δώσουμε κι εμείς το «παρών» στις φετινές ιδιαίτερες Γενικές Συνελεύσεις μας, παίρνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας (μάσκες, αντισηπτικά, κλπ.). Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, ας οριστούν οι εκλογές σε περισσότερες της μίας ημερομηνίες. Ας κάνουμε την ατομική ευθύνη συλλογική δράση και διεκδίκηση.

Οι γονείς αγωνιούμε. Θέλουμε τα παιδιά μας να συνεχίζουν να κοινωνικοποιούνται, να διαπαιδαγωγούνται και να μορφώνονται σε ένα σχολείο ανοιχτό, με όρους και προϋποθέσεις που θα εξασφαλίζουν το δικαίωμα στην υγεία. Στις σημερινές συνθήκες που τα σχολεία μας εξελίσσονται σε υγειονομικές βόμβες, που τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ δεν απαντάνε στις αγωνίες μας, που το σχολείο στο περιεχόμενο του απέχει από την ανάγκη των παιδιών μας για ουσιαστική μόρφωση, είναι επιτακτική η ανάγκη οι Σύλλογοι Γονέων να είναι παρόντες, με πλαίσιο διεκδικητικό, δίπλα στα παιδιά μας.

Η Ένωση Γονέων, θα σταθεί δίπλα σε κάθε σύλλογο γονέων, ας μην διστάσουν οι γονείς, τα ΔΣ των Συλλόγων, να επικοινωνήσουν με την Ένωση Γονέων για οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί.

Β. Λαμβάνοντας υπόψη:

  • Το άρθρο 53 του Ν.1566/1985,
  • Το άρθρο 2 του Ν.2621/1998,
  • Τη Δ4/662/23-12-1998 Υπουργική Απόφαση
  • Το άρθρο 51 του Ν.4415/2016
  • Την εφαρμογή της θεσμοθετημένης δίχρονης προσχολικής αγωγής στο δήμο Βύρωνα

Καλούμε τα ΔΣ των Συλλόγων Γονέων, που για οποιοδήποτε λόγο διενήργησαν εκλογές κατά το σχολικό έτος 2019-2020, να προχωρήσουν σε εκλογές προ της συμπλήρωσης της διετούς θητείας τους, προκειμένου να εναρμονιστούν με την κείμενη νομοθεσία και να μπορέσουν να συμμετέχουν στα υπερκείμενα του Συλλόγου Γονέων όργανα.

Καλούμε τους γονείς των Νηπιαγωγείων του Βύρωνα να προχωρήσουν σε ιδρύσεις Συλλόγων Γονέων στα σχολεία τους. Η υλοποίηση της δίχρονης προσχολικής αγωγής στο δήμο Βύρωνα, καθιστά πλέον ισότιμα μέλη της Ένωσης Γονέων και του Συλλόγους των Νηπιαγωγείων.

Γ. Τέλος, προς διευκόλυνση των Συλλόγων Γονέων, παραθέτουμε το ισχύον νομικό πλαίσιο, αναφορικά με τη δυνατότητα σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης και διενέργειας αρχαιρεσιών σε υπαίθριους (αύλειους) χώρους των σχολείων μας:

Εγκύκλιος 4/1171/19.12.84 ΥΠΕΠΘ

«... Για την περίπτωση παραχώρησης σχολικών χώρων σε εσωσχολικούς φορείς είναι αυτονόητο ότι οι σχολικοί χώροι πρέπει να είναι διαθέσιμοι στους φορείς αυτούς ώστε να ασκούν με άνεση το έργο τους δηλαδή είναι δυνατό να παραχωρούνται για συνελεύσεις και συνεδριάσεις συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, ΕΛΜΕ, ΕΛΓΕ στους τοπικούς συλλόγους δασκάλων και νηπιαγωγών, στις σχολικές εφορείες καθώς και στις μαθητικές κοινότητες. Η παραχώρηση στην περίπτωση αυτή γίνεται μετά από συνεννόηση του ενδιαφερομένου φορέα με τη Διεύθυνση του Σχολείου...»

ΚΥΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 9 - ΦΕΚ 4019/20-9-2020

«...Τίθεται ανώτατο όριο εννέα (9) συμμετεχόντων σε οποιαδήποτε δημόσια ή κοινωνική εκδήλωση ή συνάθροιση, ανεξαρτήτως του αν αυτή πραγματοποιείται σε ιδιωτικούς ή δημόσιους, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, με την επιφύλαξη των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων του άρθρου 11 του Συντάγματος (Δικαίωμα του συνέρχεσθαι) και του ν. 4703/2020 (Α΄ 131)....»

Νόμος 4703/2020 - ΦΕΚ 131/Α/10-7-2020

«Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η διασφάλιση της άσκησης του δικαιώματος του συνέρχεσθαι δημοσίως σε υπαίθριο χώρο, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Συντάγματος και το άρθρο 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), κατά τρόπον ώστε να μην εκτίθεται σε σοβαρό κίνδυνο η δημόσια ασφάλεια και να μην διαταράσσεται υπέρμετρα η κοινωνικοοικονομική ζωή ορισμένης περιοχής...»