Ευχαριστίες προς Συλλόγους γονέων

09/26/2017

Νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε όλους του Συλλόγους γονέων του Βύρωνα για το ως τώρα επίπεδο συνεργασίας τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε σύλλογος ξεχωριστά έχει επιδείξει υψηλό πνεύμα συνεργασίας και φιλοξενίας. Αν η αρχή είναι το ήμισυ του παντός τότε μπορούμε να δηλώνουμε αισιόδοξοι πως ή φετινή χρονιά θα είναι η απαρχή ουσιαστικών από κοινού διεκδικήσεων και επίτευξης των στόχων μας.