Ενημέρωση σχετικά με τη γραφική ύλη που ζητείται από τους γονείς

09/11/2019

Αγαπητοί γονείς,

Έχει παρατηρηθεί επανειλημμένως στο παρελθόν, στη λίστα με τη γραφική ύλη που ζητούν τα σχολεία από τους γονείς, να περιλαμβάνονται κόλλες αναφοράς Α4 και μαρκαδόροι πίνακα.

Εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς και των εξόδων που αυτή επιφέρει, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε πως τα συγκεκριμένα υλικά, είναι υποχρέωση των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου να τα παρέχουν στα σχολεία και όχι των ήδη οικονομικά επιβαρυμένων γονέων.

Ως εκ τούτου, εφόσον μας ζητηθεί κάτι τέτοιο, θεωρούμε σωστό να υπενθυμίσουμε ότι τα συγκεκριμένα υλικά θα πρέπει να ζητηθούν από τους αρμόδιους φορείς.