Ανοιχτή Επιστολή Διαμαρτυρίας για τις αναστολές σχολικών εκδρομών

11/08/2023

Στο πλαίσιο της σύγχρονης πολύπλευρης & βιωματικής παιδείας η οποία πρέπει να παρέχεται αδιάλειπτα, απρόσκοπτα και ισότιμα σε όλα τα παιδιά που φοιτούν σε δημόσια σχολεία, έχουν καθιερωθεί εκπαιδευτικές επισκέψεις οι οποίες εντάσσονται επίσημα στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς περιγράφονται στο αναλυτικό πρόγραμμα των σχολείων με σαφείς διδακτικούς στόχους.

Δεν χρειάζεται να υποστηρίξουμε σε αυτό το σύντομο κείμενο διαμαρτυρίας τις θετικές επιδράσεις των εκπαιδευτικών επισκέψεων, ούτε να θέσουμε το πάγιο αίτημα μας για δωρεάν διάθεση αυτών των επισκέψεων και να διαμαρτυρηθούμε για μια ακόμη φορά για την μετακύλιση του κόστους αυτών των επισκέψεων στους ίδιους τους γονείς.

Το τελευταίο διάστημα προκύπτει ένα ακόμη σημαντικό κώλυμα που σχετίζεται με τις αναστολές και ακυρώσεις των εκδρομών σε πολλά σχολεία του Δήμου μας εξαιτίας της μετάθεσης της ευθύνης μεταφοράς στους Διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων.

Η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών διαμέσου του Τμήματος Τροχονομικής Αστυνόμευσης στα πλαίσια της υπ' αριθμ. 3081/23/922749 από 06/05/2023 διαταγής της, αναφέρει ότι για τον προέλεγχο των τουριστικών λεωφορείων μεταφοράς μαθητών, στα πλαίσια της προγραμματισμένης σχολικής εκδρομής, θα πρέπει να προσκομιστούν τα λεωφορεία, κενά μαθητών και συνοδεία του υπευθύνου δασκάλου, αρχηγού της εκδρομής, στο χώρο του BADMINTON και μεταξύ των ωρών 07:00 – 09:00, όπου και θα παρευρίσκεται σταθμός της Τροχαίας για τον σχετικό έλεγχο. Για τον έγκαιρο προγραμματισμό των τροχονομικών ελέγχων, ανάλογα αιτήματα θα πρέπει να αποστέλλονται στην Τροχαία τουλάχιστον -3- ημέρες πριν την ημέρα πραγματοποίησης της εκδρομής, υπογεγραμμένα από το Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Επιγραμματικά:

• Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει καθημερινούς τεχνικούς ελέγχους στα λεωφορεία λίγο πριν την έναρξη της εκπαιδευτικής επίσκεψης είναι πρακτικά ανεφάρμοστο και οδηγεί είτε σε παντελή έλλειψη τεχνικών ελέγχων ή σε ακύρωση των σχολικών επισκέψεων.

• Υπάρχουν περιπτώσεις στο Δήμο μας (4ο δημοτικό) που τα ίδια λεωφορεία που μεταφέρουν καθημερινά από 7:30-8:15 το πρωί τους μαθητές στο σχολείο τους στα πλαίσια των συμβάσεών τους με την Περιφέρεια Αττικής, είναι υποχρεωμένα στον παραπάνω τεχνικό έλεγχο στο BADMINTON προκειμένου να μεταφέρουν τους ίδιους μαθητές σε σχολική εκπαιδευτική επίσκεψη!

• Υπάρχει σημαντική γραφειοκρατία που συνοδεύει τον προγραμματισμό των εκπαιδευτικών επισκέψεων, που με το παραπάνω θεσμικό πλαίσιο εντείνει την αναμονή και συνοδεύεται από μεγάλη καθυστέρηση που έχουν επίπτωσηστη διάρκεια και το μορφωτικό αποτέλεσμα της επίσκεψης.

Συνοψίζοντας, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, να αφορούν όλα τα παιδιά, η μετακίνηση να είναι δωρεάν και να πραγματοποιούνται σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας.

Ζητούμε: Οι σχετικοί έλεγχοι να πραγματοποιούνται είτε:

Α) Με μέριμνα της τροχαίας επιτόπου στα σχολικά συγκροτήματα ή σε μεγαλύτερο αριθμό κεντρικών σημείων ελέγχου όπου η χιλιομετρική απόσταση από την σχολική μονάδα δεν θα ξεπερνά τα 5-10 χλμ για την περιοχή της Αττικής, αναγνωρίζοντας σε κάθε περίπτωση την ανάγκη έγκαιρου προγραμματισμού σε συμφωνία με τη διαθεσιμότητα των τοπικών διευθύνσεων της τροχαίας.

Β) Με συστηματικό και όχι επιτόπιο τεχνικό έλεγχο των λεωφορείων, ανά περιοδικά τακτικά διαστήματα, με ευθύνη της Τροχαίας και των ιδιοκτητών των λεωφορείων, σε χρόνο που δεν θα επηρεάζει την πραγματοποίηση των επισκέψεων και πολύ περισσότερο δεν θα οδηγεί στην ακύρωσή τους.