ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΓΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΟΝΕΩΝ

09/27/2022

Όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία που διέπει την οργάνωση και λειτουργία των Οργανώσεων Γονέων (αρ.53 ν.1566/1985, αρ.2 ν.2621/1998, αρ.51 ν.4415/2016), η φετινή σχολική χρονιά είναι χρονιά εκλογών στις Οργανώνεις των Γονέων.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία οι εκλογές στους Συλλόγους Γονέων πρέπει να πραγματοποιηθούν μέχρι το Δεκέμβρη του 2022, ενώ το 2023 πρέπει να πραγματοποιηθούν οι εκλογές στις Ενώσεις Γονέων, Ομοσπονδίες και την ΑΣΓΜΕ στις σχετικές ημερομηνίες που προβλέπονται. Υπενθυμίζουμε ότι Σύλλογος Γονέων μπορεί να πραγματοποιήσει εκλογές και μετά το Δεκέμβρη και να νομιμοποιηθεί στην Ένωση Γονέων, αρκεί οι εκλογές του να έχουν γίνει πριν την Γενική Συνέλευση της Ένωσης στην οποία ανήκει.

Η Εκλογική διαδικασία μπορεί να διαρκέσει παραπάνω από 1 ημέρα εφόσον είναι συγκεκριμένη απόφαση της Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης. Για την ημέρα ή τις συνεχόμενες ημέρες και τις ώρες διεξαγωγής των εκλογών θα αποφασίσει αποκλειστικά και μόνο η Γενική Συνέλευση του κάθε Συλλόγου, αφού η απόφαση αυτή είναι αποκλειστικά δική της αρμοδιότητα και όχι αρμοδιότητα της Εφορευτικής Επιτροπής που διεξάγει τις εκλογές. Σε κάθε περίπτωση οι ημέρες διεξαγωγής των εκλογών δεν μπορεί να είναι περισσότερες από τρεις και οι εκλογές θα πρέπει να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν εντός μίας εβδομάδας, προκειμένου από την μια να δοθεί η δυνατότητα σε όσους περισσότερους γονείς είναι δυνατόν να προσέλθουν για να ψηφίσουν, απ' την άλλη όμως να διασφαλιστεί το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας, το οποίο μπορεί εύκολα να τεθεί σε αμφισβήτηση στις περιπτώσεις που οι εκλογές διαρκούν πολλές μέρες και χωρίς σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία οι εκλογές σε κάθε όργανο γονέων πρέπει να γίνονται κάθε 2 έτη και σε ίδιο έτος σε όλη την επικράτεια της χώρας για κάθε επίπεδο Οργάνωσης Γονέων. Εκλογές πρέπει να κάνουν φέτος όλοι οι Σύλλογοι Γονέων της χώρας, ανεξάρτητα εάν έκαναν την περσινή χρονιά. Υπενθυμίζουμε ότι οι εκλογές που έγιναν πέρυσι ήταν με παράταση που δόθηκε στα Όργανα Γονέων

γιατί το 2020 και το 2021 λόγω της πανδημίας τα σχολεία ήταν ουσιαστικά κλειστά και δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν ολοκληρωμένα σε όλη τη χώρα οι εκλογές στα Όργανα Γονέων. Οι επόμενες εκλογές για τους Συλλόγους Γονέων θα γίνουν ξανά το 2024, δηλαδή τα Όργανα που θα προκύψουν θα έχουν 2ετή θητεία.

Για ζητήματα που αφορούν τις εκλογικές διαδικασίες η ΑΣΓΜΕ έχει εκδώσει το ενημερωτικό υλικό με τίτλο «25+1 ερωτήσεις & απαντήσεις για τις εκλογές στους Συλλόγους Γονέων» (Οκτώβρης 2021) το οποίο εξειδικεύει όλες τις διαδικασίες των εκλογών στο οποίο μπορούν να αξιοποιούν οι Σύλλογοι Γονέων. Το ενημερωτικό αυτό υλικό θα αποσταλεί ξανά στις Ομοσπονδίες και τις Ενώσεις, οι οποίες οφείλουν να το κοινοποιήσουν στους Συλλόγους, καθώς επίσης μπορείτε να το βρείτε και στο site της ΑΣΓΜΕ (δημοσιεύσεις Οκτώβρης 2021).

Χρέος όλων μας είναι η μαζικοποίηση των Συλλόγων Γονέων και η διαφύλαξη του χαρακτήρα τους ως Όργανα που υπερασπίζονται τη ζωή και το μόρφωση για κάθε μαθητή.

Μέσα από τη δράση μας στα Όργανα Γονέων έχουμε ήδη κερδίσει πολλά και έχουμε καταφέρει να θέσουμε σοβαρά εμπόδια στην υλοποίηση αντιεκπαιδευτικών νόμων και εγκυκλίων.

Ισχυροποιούμε τη δύναμή μας, μαζικοποιούμε τους Συλλόγους Γονέων με κριτήριο της δράσης μας - τη ζωή - τη μόρφωση - και τα όνειρα κάθε παιδιού.