Για τα πιο μεγάλα παιδιά

Ένα πρωτότυπο παιχνίδι μεταξύ φίλων, συγγενών, συμμαθητών. Αλήθεια πόσο καλά πιστεύουμε ότι γνωρίζουμε κάποιον;