Δελτίο Τύπου ΑΣΓΜΕ: Για τις Εθνικές Εξετάσεις Διαγνωστικού Χαρακτήρα

05/09/2023

Εκφράζουμε για άλλη μια χρονιά την αντίθεση μας σε σχέση με την Συμμετοχή Σχολικών Μονάδων στις Εθνικές Εξετάσεις Διαγνωστικού Χαρακτήρα για τους μαθητές/τριες της ΣΤ' Τάξης των Δημοτικών Σχολείων και της Γ' Τάξης των Γυμνασίων για το σχολικό έτους 2022- 2023, που αφορά σε 600 σχολεία ανά τη χώρα.

Το Υπουργείο Παιδείας αντί να λύσει τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το σημερινό σχολείο όπως υποδομών, μόνιμου εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, αντί να μειώσει τους μαθητές ανά τάξη, συνεχίζει την πολιτική της κατηγοριοποίησης και ενθαρρύνει τα παιδιά μας σε έναν στείρο ανταγωνισμό που τελικά οδηγεί στην υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης,

Στηρίζουμε των αγώνα των εκπαιδευτικών !!! Δεν επιτρέπουμε να γίνουν για μια ακόμη φορά τα παιδιά μας πειραματόζωα, για να μετατραπεί η γνώση και η αξία της σε μια μετρήσιμη δεξιότητα !!!!