Αυτό το χαμόγελο, κι αυτόν τον ουρανό δεν μπορούν να μας τα πάρουν!

10/19/2018