Ανακοίνωση της ΑΣΓΜΕ για τις συμβάσεις βοηθητικού προσωπικού στα σχολεία

03/30/2018

Με αφορμή την ανακοίνωση της ΑΣΓΜΕ σχετικά με τη λήξη των συμβάσεων του βοηθητικού προσωπικού στα σχολεία, κρίνουμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε, έστω και με σημαντική καθυστέρηση, ότι η Ένωση Γονέων Βύρωνα κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα στις 19 Μαρτίου, ζήτησε και πήρε το λόγο ενημερώνοντας το συμβούλιο για τις θέσεις της σχετικά με το θέμα, αλλά και περιγράφοντας με γλαφυρά χρώματα την κατάσταση που τείνει να διαμορφωθεί σε σημαντικό αριθμό σχολείων του Βύρωνα, όπου οι γονείς καλούνται σε κάποιες περιπτώσεις να καλύψουν οικονομικά μέρος του κόστους ζεστάματος του φαγητού των μαθητών των ολοήμερων!!